image

Kiều Như - Marketer

[email protected] Follow Author

Giới Thiệu:

Kiều Như - Biên Tập Viên Tại Share Code Website
- Đang làm việc tại Hồ Chí Minh.
- Đến từ thành phố Nha Trang.
- Từng học tại Trường Đại FPT HCM.
- My Skills : SEO Keywords, Tester.

Dark Mode

Fanpage Facebook